Vitalii Kurylo – project manager Iryna Tsymbal
Oleksii Kubar Olena Karaman
Dmytro Uzhchenko Dmytro Kovalov
Oleksandr Meniailenko Volodymyr Moroz
Larysa Shevchenko